Gæsteskriv

Født godt

Gennem lang tid har jeg på nettet, fulgt tilblivelsen af en særlig bog – en bog med det ærinde at samle og videregive kvinders personlige fortællinger om at føde. Nu er bogen udgivet – og har fået titlen ‘Født godt’. En super titel fordi ‘født godt’ kan forstås både fra mors og barns vinkel. Har du født godt giver det styrke til rollen som mor – og er du født godt er du særlig styrket til at møde livet.
Jeg har inviteret Sarah Roued – som sammen med Eva-Maria har begået den skønne bog – til at fortælle om bogen og intentionen med at bringe den til verden….

Født godt
af Sarah Roued Thomsen

Kære Kvinde og Mor!
Dette brev er en invitation til at give din erfarede visdom om det at føde videre til fremtidens svangre kvinder og kommende forældre”….

Sådan startede jordemoder og medforfatter Eva-Maria Wassberg og jeg vores indsamling af langt over hundrede fantastiske, forskellige og smukke beretninger om det at føde, med sig selv som den centrale kraft. Det arbejde er nu blevet til bogen “Født godt – kvinders fortællinger om at føde”, som jeg har fået lov at skrive lidt om her.

Bogen er bygget op omkring tolv kapitler med 3-4 fødselshistorier i hver. Kapitlerne omhandler hver sin tematik med alt fra førstegangsfødende til mangegangsfødende, positive hospitalsfødsler, hjemmefødsler, lange eller hurtige fødsler, fødselsangt, fødsler fra kvinder, der tidligere har fået kejsersnit osv.osv.

Gennemgående for alle fortællingerne er, at de er skrevet af kvinder, der har haft som mål at indgyde læseren mod og ro, omkring det at skulle føde.
Lillian Bondo (formand for Jordemoderforeningen) har skrevet forord til bogen og Eva Maria Wassberg har skrevet indledninger til alle kapitler, hvor hun kortfattet indrammer kvindernes erfaringsoverlevering med jordemoderfaglige betragtninger. Bagerst findes et stort stikordsregister, som gør, at bogen også kan bruges som en opslagsbog.

De kvinder, der har valgt at bidrage til bogen, har gjort det i ønsket om at ville videregive den urgamle fortælling, at kvindekroppen i langt de fleste tilfælde kan føde selv og kender vejen.
Fordi enhver kvinde og enhver fødsel er helt særlig, fremstår historierne i ”Født godt” også som meget forskellige. Tonen, måden at fortælle på og stemningen fra fødslerne varierer bogen igennem. Vi som forfattere har kun nænsomt redigeret i teksterne.

En af de mange gode tilbagemeldinger, vi har fået på bogen, er fra en jordemoder, der har fanget kraften fra de mange stemmer i bogen så fint, at jeg har lyst til at dele hendes kommentarer med jer, fordi de viser meget om, hvad ”Født godt” er for en bog:

I denne bog får du intet at vide om hvor mange minutter, der skal være mellem veerne eller om forskellen på den latente og den aktive fase af fødslen. I det hele taget finder du her næsten ingen af  de tal, mål og kategorier, du er er vant til at høre fødsler omtalt med. Alligevel….  eller NETOP derfor er det en af de vigtigste bøger, du kan læse om fødsler.

For med disse meget forskellige fødselsberetninger får du et lille indblik i, hvor forskellig betydning stort set samme fødselsproces kan få for hver enkelt kvinde, afhængigt af hendes helt særlige og personlige bagage og gemyt. Et hårdt, langt og smertefuldt fødselsforløb udelukker ikke, at kvinden har haft en fantasktisk fødselsoplevelse.

Sproget om fødsler, det sprog, der alt for ofte er okkuperet af fagkundskabens terminologi, er i denne bog tilbageerobret af kvinderne, som i deres fødselsfortællinger går frem og tilbage mellem den sansede fødselsoplevelse og den senere meningsfulde kontekst fødslenen blev fortolket i. Den skaberkraft, der forløses i selve fødslen mærkes, lugtes og høres således også i fødselsfortællingernes sprog.
Selvom historierne er vidt forskellige i både forløb og betydning, er der noget fælles og genkendeligt i de fortællende fødekvinders på en gang drømmeagtige og konkret sansede sprogbrug. 

Når kvinderne selv fører ordet, hører vi disse dybt livsmeningsskabende fødselshistorier og indser hvor fattigt vores velmenende instruktive kategorier i sammenligning hermed beskriver fødselsforløbet. Derfor er denne bog vigtig. For fødende, fædre, deres forældre, jordemødre og læger.”

Hun rammer meget præcist, hvad vores intention med bogen har været helt fra starten.
Den her bog skulle udgøre en kvinde-til-kvinde overlevering af, hvordan det opleves at føde ens barn frem til livet, når man står tilbage som en styrket person efterfølgende. En sådan bog, der helt bevidst lægger vægt på de mange forskellige, positive og store fødselsoplevelser, der finder sted hele tiden, fandtes ikke herhjemme. Og det ville vi lave om på! ”Født godt” er skrevet, fordi vi – og I – ved, hvor vigtigt det er for en gravid kvinde, at hun går sin fødsel imøde med mod, tillid og tryghed.

Ideen til bogen kom, mens jeg gik på journalisthøjskolen og, gravid, ledte efter nogen og noget, der kunne give mig en brugbar hjælp til dét at skulle føde mit første barn. Medierne havde i høj grad fokus på smerter, hvordan man kunne få dem væk og af fødsler som noget skræmmende og ikkegenkendeligt, syntes jeg. Derfor gav jeg mig til at spørge ind til de kvinder omkring mig, som jeg vidste havde haft gode fødselsoplevelser. Jeg opdagede hurtigt, at der faktisk var ret mange fantastiske fortællinger rundt omkring mig, og jeg slubrede historierne i mig, mens maven voksede.

Oplevelsen af at høre disse gode, stærke fødselsfortællinger og vigtigheden af de stemmer i mig under fødslen af min søn, gjorde dybt indtryk på mig. Det satte sig som en tro på, at andre kvinder også burde have muligheden for at opleve denne positive vinkel på fødslen, og jeg luftede ideen om at skrive en bog fuld af historier fra gode fødsler for Eva Maria Wassberg.

Eva Maria Wassberg har i mange år arbejdet med hjemmefødsler og naturlige fødsler på sygehuse i Sverige. Hendes baggrund for at ville lave “Født godt” har været et stærkt ønske om at kunne viderebringe erfaringerne fra alle de gode, naturlige fødsler, hun oplever i sit arbejde hver dag og hele tiden, men som ikke i særlig høj grad formidles videre i medier eller bøger hverken herhjemme eller i Sverige.

Fra vores side er der helt bevidst ikke fokus på alt det, der kan gå galt ved en fødsel, eller på de mange tilbud om hjælp og smertelindring, der findes. Det er et helt bevidst valg vi har taget, fordi der allerede er skrevet så meget og godt om de emner.  Men det er også fordi vi ser “Født godt” som et blidt indspark til debatten omkring fødsler herhjemme. Vi har ønsket at stille skrapt på en side af det at skulle føde, som knapt så ofte fortælles højt, og som vi fornemmer, at rigtig mange gerne vil kende til, nemlig at det at føde kan være en god, lærerig og kraftfuld oplevelse for de kvinder, der går igennem det.

En af kvinderne i bogen skriver det direkte til læseren:

Kære dig, som snart skal føde.

Jeg vil gerne fortælle dig, at du skal glæde dig helt vildt til at føde! Jeg har for længst vænnet mig til at lukke ørerne, når folk taler om fødsler som noget frygteligt og pinefuldt, der bare skal overstås. Nej: at føde er ikke en straf, men et enestående privilegium, som du har fået som kvinde. Nyd det privilegium – det vil transformere dit syn på dig selv for altid: Du er en kvinde, der selv har født dit barn! Så kan hele verden bare komme an.

Vi håber, at I jordemødre vil bruge ”Født godt” i jeres fødselsforberedende arbejde med gravide kvinder, men også at I bruger den som et unikt indblik i kvinders erfarede oplevelser af, hvad der er vigtigt for at kunne føde godt…God læselyst!

født godt

Tak til Sarah…

‘Født godt’ er en skøn bog som man flyver igennem. Har du lyst at vinde den, er det lige straks muligt på Jordemoderlounges FB side … så stay tuned 😉
Kh. Helle

Previous Post Next Post

2 Comments

  • Reply Tine marts 24, 2016 at 11:22 pm

    Dén må jeg have fingrene i 🙂

  • Leave a Reply